VÁLLALATI FENNTARTHATÓSÁG

NEMZETKÖZI CÉLOK, TRENDEK

Az út, amin járunk már tarthatatlan a Bolygó és a Társadalom számára is. Ezt felismerve a világ vezetői 2015-ben, az ENSZ-csúcstalálkozón megállapodtak abban, hogy új utak kellenek. Elkötelezték magukat amellett, hogy véget vetnek a szegénységnek, megküzdenek a klímaváltozással és harcolnak az igazságtalanság ellen. Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok – ha megvalósulnak – élhetőbb jövőt kínálnak a Föld egészének és emberek milliárdjainak világszerte.

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A fenntartható fejlődés definíciója az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága (Gro Harlem Brundtland, norvég miniszterelnöknő vezetésével) 1987-ben „Közös jövőnk” címmel kiadott jelentésében jelent meg. A jelentés definíció: “a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”.
Egyszerűbben megfogalmazva a fenntartható fejlődés a gazdasági, társadalmi és környezeti érdekek harmonizációja.

VÁLLALATI FENNTARTHATÓSÁG

A vállalati fenntarthatóság egy üzleti megközelítés, ami hosszútávon növeli a vállalat értékét (akár részvényértékét) azáltal, hogy kiaknázza a lehetőségeket és csökkenti a kockázatokat mind a gazdasági, környezeti és társadalmi fejlődés téren. A vállalati fenntarthatóság vezetői hosszú távú értéket teremtenek azáltal, hogy stratégiáikat és menedzsmentjüket úgy alakítják, hogy élni tudnak a fenntartható termékek és szolgáltatások piaci lehetőségeivel, miközben sikeresen csökkentik és elkerülik a fenntarthatóság költségeit és kockázatait. [forrás: Dow Jones Sustainability Index]

A vállalati fenntarthatóság témakörei a hármas pillér mentén a következők:

GAZDASÁGI DIMENZIÓ
Felelős vállalatirányítás
Kockázat- és krízismenedzsment
Etika és működési kódex
Megfelelőség
Korrupció & megvesztegetés
Ügyfélmenedzsment
Márkamenedzsment
Termék-, szolgáltatásfejlesztés

KÖRNYEZETI DIMENZIÓvállalati fenntarthatóság
Környezeti teljesítmény (ökohatékonyság)
Környezeti jelentés
Környezeti politika /menedzsmentrendszer
Klímastratégia

TÁRSADALMI DIMENZIÓ
Munkáltatói gyakorlat
Humán tőke fejlesztés
Tehetségek vonzása és megtartása
Társadalmi szerepvállalás, jótékonyság
Társadalmi jelentés
Érdekelt felek figyelembevétele
Szállítói sztenderdek

TÉVUTAK

A fentiek alapján jól látható, hogy azzal, ha egy vállalat kifesti egy óvoda kerítését, még nagyon keveset tett fenntarthatóságáért. Ugyanígy nem állítható CSR-nak vagy fenntarthatóságnak az, ha egy vállalat társadalmi szervezetek programját támogatja.

Ezek kis és akár fontos lépések ugyan, de még nem tekinthetők a teljes vállalatot átfogó működésnek, stratégiának. Az a vállalat pedig, amelyik működésében a környezet pusztítását éri el, de közben nagylelkűen pénzeket adományoz zöldeknek, környezetvédelmi programoknak, a zöldre festés élő példái. Itt még az is valószínűsíthető, hogy a környezetpusztításból származó bevétele a vállalatnak nagyságrendekkel nagyobb, mint amit jótettekre fordít.

A vállalati fenntarthatósághoz olyan alkalmazott elméletek is hozzájárulnak, mint nem csak a fenntartható fejlődés, de a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR), a stakeholder elmélet és vállalati elszámoltathatóság (accountability).

A vállalati fenntarthatóság nagyon komplex, a teljes vállalati struktúrát érintő stratégiai és működési folyamat. Nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani, de amennyiben a szándék valós, akkor apró lépésekkel, kitartó munkával hosszútávú értékeket teremthet a cégnek és az egész társadalomnak.

A FENNTARTHATÓSÁG SZERINTÜNK…

A fenntarthatóságra építő stratégia nem egyszerűen befektetés a jövőbe, de enélkül várhatóan már nem is lesz üzlet. Szerintünk a nagyobb felelősségvállalás nem a profit ellensége, hanem potenciális üzlet.

Partnereink